Na de dertiende december 2011 resteert de herinnering in de vorm van: